Ing. Ľubomíra Ballayová

Ing. Ľubomíra Ballayová

Juraja Fándlyho 2193/23
010 01 Žilina
IČO: 30601401

Informácie o kancelárii Ing. Ľubomíra Ballayová

Ponúkame Vám komplexné kvalitné služby v oblasti  vedenia účtovníctva, spracovania miezd, vedenia mzdovej agendy, spracovania a podania daňových priznaní.

 

Spracovávame:

 

 

Podvojné účtovníctvo:

- zaúčtovanie všetkých dokladov v zmysle zákona,

- spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby,

- mesačné prehľady hospodárenia, aktuálne stavy neuhradených pohľadávok a záväzkov (saldokonto),

- súhrnný výkaz,

- daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH),

- ročná účtovná závierka,

- štatistika

 

Jednoduché účtovníctvo:

- zaúčtovanie všetkých dokladov v zmysle zákona,

- spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby, - spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH),

- ročná účtovná závierka

- rekonštrukcia účtovníctva

 

Spracovanie miezd, personalistika:

- kompletné spracovanie miezd,

- ročné zúčtovanie dane a ročné zúčtovanie zdravotného poistenia,

- potvrdenia o príjmoch a zamestnaní, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia,

- prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do všetkých poisťovní.

- prehľady

 

 

Daňová evidencia, daňové priznania:

- Daň z príjmov PO;

- Daň z príjmov FO;

- Daň z pridanej hodnoty;

- Daň z motorových vozidiel;

- Cestná daň

 

Ekonomické. účtovné a organizačné poradenstvo.

Daňové poradenstvo.

Ďalšie doplnkové služby po dohode s klientom.

 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

Ing. Ľubomíra Ballayová

mob.: 0903 530 333

Daňový poradca, člen SKDP,

Číslo osvedčenia: 166/93

 

Jazykové znalosti:  Ruština

 

Ponúkame diskrétnosť, spoľahlivosť a vysokú odbornosť odvedenej práce.

 

 

Cena za služby Ing. Ľubomíra Ballayová

Ceny za vykonanú prácu sa stanovujú individuálne - dohodou, po konzultácii s klientom, v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 v znení neskorších predpisov.

 

 

Kde nás nájdete?